Basisschool De Driehoek - onze visie

Welkom in onze open school waar we ons engageren als een team van professionals dat een groep van kinderen begeleidt. We stimuleren de kinderen om samen met ons de wereld te ontdekken.

IK met mijn eigenheid

Kinderen krijgen op onze school de kans om breed te ontwikkelen. We zetten in op spontaan spelen met en leren van elkaar. Kinderen krijgen de kans om te ontdekken wie ze zijn. Ze leren veerkrachtig te zijn omdat anderen hen motiveren om door te zetten. Ze mogen zijn wie ze zijn in relatie met anderen. Ik ben wie ik ben.

WIJ groeien

We streven ernaar dat kinderen met plezier naar school komen. We geloven in de ontplooiing van kinderen en geven hen iedere dag opnieuw kansen tot groeien in een open, rijke leeromgeving. Als katholieke dialoogschool willen we samenleven met respect en waardering voor elkaar.

HET talent van iedereen

Kinderen zijn leergierig, nieuwsgierig naar de wereld en krijgen de kans nieuwe ervaringen op te doen binnen en buiten de school. We dagen hen uit hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Het is voor onze school belangrijk dat ze de dingen doen waar ze voldoening in vinden en dat ze elk het beste in zichzelf naar boven halen.

Een krachtig kader

We baseren ons op het TGI – principe om deze visie verder vorm te geven. We geloven sterk in het dynamisch balanceren binnen deze driehoek waar ‘ik, wij, en het’ in de globe centraal staan. Vanuit dit kader durven wij met trots onze school verder te laten groeien.

Wenst u meer info?

U kan ons volledig pedagogisch project in onze schoolbrochure terugvinden. Voor specifieke info kan u steeds terecht bij de directie.Update:

Momenteel geen nieuwtjes te melden....