Basisschool De Driehoek: nuttige info en schooluren

Omwille van praktische - en veiligheidsredenen zijn de schooluren sinds onze verhuis naar de nieuwe school veranderd.

Deze uren zijn van toepassing voor al onze vestigingsplaatsen.

Van maandag tot en met vrijdag is er school van 08:45u tot 11:55u. Namiddag starten de lessen om 13:00u en eindigen ze om 15:20u.

Op woensdag is er voormiddag school van 08:45u tot 12:15u.Vakanties en vrije dagen 2022 - 2023

1ste trimester :

woensdag 5 oktober 2022 - pedagogische studiedag

herfstvakantie van maandag 31 oktober 2022 t.e.m. zondag 6 november 2022

donderdag 11 november 2022 - wapenstilstand

woensdag 23 novmeber 2022 - pedagogische studiedag

dinsdag 6 december 2022 - lokale vrije dag

kerstvakantie van maandag 26 december 2022 t.e.m. zondag 8 januari 2023

2de trimester :

maandag 30 januari 2023 - lokale vrije dag

krokusvakantie van maandag 20 februari 2023 tot en met zondag 26 februari 2023

woensdag 8 maart 2023 - pedagogische studiedag

paasvakantie van maandag 3 april 2023 t.e.m. zondag 16 april 2023

3de trimester :

maandag 1 mei 2023 - Feest van de Arbeid

donderdag 18 mei 2023 - O.-H.-Hemelvaart

vrijdag 19 mei 2023 - brugdag

maandag 29 mei 2023 - pinkstermaandag

zomervakantie vanaf vrijdag 30 juni 2023 om 12.15u

Update:

Geen nieuwtjes te melden momenteel ....