Basisschool De Driehoek: naschoolse opvang

Basisschool De Driehoek voorziet geen voor - en naschoolse opvang. Wens je toch opvang buiten de schooluren, dan dien je zelf contact op te nemen met Scooby - Doo Bocholt.

Is je kind ziek en hierdoor afwezig op school dan dien je zelf contact op te nemen met Scooby- Doo om je kind af te melden.

“Scooby-Doo” is een buitenschoolse kinderopvang, erkend door Kind & Gezin, voor alle schoolgaande kinderen uit het kleuter- en basisonderwijs van Bocholt en kinderen wonende in de gemeente Bocholt.
“Scooby-Doo” heeft een gemotiveerd team van 15 begeleidsters, 1 diensthoofd, 1 coördinator, 1 boekhoudkundige ondersteuning en 4 personen die instaan voor het onderhoud. Het team staat in voor een kwaliteitsvolle opvang van je kind en de best mogelijke verzorging.

Meer info op de website van de gemeente Bocholt.

Scooby Doo

Update:

Geen nieuwtjes te melden momenteel ....