Basisschool De Driehoek: CLB en ondersteuning

Als school willen we een zorgbrede mentaliteit ontwikkelen waarbij er maximale aandacht is voor de totale ontwikkeling van de (zorg)kinderen. We werken hiervoor samen met het centrum voor leerlingenbegeleiding. Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen:

- het leren en studeren
- de onderwijsloopbaan
- de preventieve gezondheidszorg
- het psychisch en sociaal functioneren


De samenwerking tussen het CLB en de school heeft als doel elk kind individueel en van nabij te volgen in zijn totale ontwikkeling. Daarom richt het centrum zich op het vroegtijdig ontdekken en begeleiden van leer- en gedragsproblemen in nauwe samenwerking met de ouders. De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Op school zijn juf Linda (kleuters) en meester Luc (lager onderwijs) onze zorgleerkrachten.

Basisschool De Driehoek werkt hiervoor samen met het CLB Limburg, Emiel Van Dorenlaan 147 3600 Genk

Meer info CLB?


Zit u met vragen, als ouder, als betrokkene of als leerling? Klik op de "meer info knop" en bezoek de website van het CLB. Zij staan steeds klaar voor u!

Nood aan een gesprek.

ouders, kinderen of vertrouwenspersonen, zit je met vragen, aarzel niet en neem contact op! Een anonieme medewerker luistert graag, geeft je bijstand en antwoordt je vragen.